Format

Hướng dẫn

01 | Nén ảnh

Hình ảnh được xử lý dưới dạng mã nhị phân và được tính toán với đối tượng ARGB (Alpha, Red, Green và Blue) đồng thời loại bỏ các điểm ảnh trùng lặp gần nhau. Vì thế, chúng tôi có thể điều chỉnh và xuất ra chất lượng hình ảnh tùy ý.

02 | Chuyển đổi định dạng

Qúa trình xử lý định dạng sẽ diễn ra ngay sau khi thực hiện nén ảnh thành công nhằm đảm bảo chất lượng ảnh đầu ra tối ưu nhất.

03 | Nhiều thứ khác

- Tăng tốc độ load file từ server
- Đáp ứng bộ nhớ cache
- Thay đổi kích thước ảnh tự động

Các định dạng hỗ trợ tốt nhất: PNG, JPG, JPEG, JPE, JFIF

@url*: Đường dẫn hình ảnh - Bắt buộc

@format: Định dạng đầu ra. Nếu giá trị rỗng mặc định sẽ lấy theo định dạng file từ url.

@filename: Tên file đầu ra

@height: Thay đổi chiều cao của ảnh đầu ra

@width: Thay đổi chiều rộng của ảnh đầu ra

- Nếu cả hai giá trị chiều cao và chiều rộng đều rỗng thì giá trị được lấy theo mặc định; điều đó nghĩa là chức năng thay đổi kích thước ảnh sẽ không được kích hoạt

- Nếu cả một trong hai giá trị chiều cao và chiều rộng khác rỗng thì giá trị được tính theo tỉ lệ của kích thước đầu vào (chiều cao hoặc chiều rộng).

@quality: Mặc định là 80, tức là chất lượng hình ảnh sau khi nén là 100% (giá trị cao nhất) và giảm dần về 0

Ví dụ: https://image.olitvn.com/?format=jpg&quality=25&filename=FileImage&url=http://olitvn.com/img.png

Giới thiệu

Tăng hiệu suất

Ngoài các văn bản, hình ảnh cũng được chiếm phần lớn nội dung trong một trang web. Nó được trình duyệt xử lý lâu hơn văn bản, vì thế giảm dung lượng ảnh nhằm tạo ra một hiệu suất tải trang tối ưu hơn.

Kích thước ảnh phù hợp

Việc kích thước ảnh lớn cũng làm cho dung lượng file ảnh tăng lên khá nhiều. Vì thế đừng nên làm lãng phí các byte dữ liệu điều này sẽ khiến trang web bạn tải chậm hơn.

HTTP caching

HTTP caching giúp tăng tốc độ tải trang của bạn cho lần tải tiếp theo trong cùng một trình duyệt web. Việc này còn có thể giúp máy chủ bạn không cần xử lý các nội dung trùng lặp.

Không suy giảm chất lượng

Hơn 100.000 lần thử nghiệm với định dạng PNG và JPG chúng tôi đảm bảo chất lượng hình ảnh cuối cùng sau khi xử lý đạt 85-100% (giá trị quality từ 90 đến 100) so với ảnh ban đầu. Người dùng có thể điều chỉnh chất lượng.

Được phát triển từ tháng 5 năm 2016 đến nay

+100k

Cho thử nghiệm

+15

Cho tên miền sử dụng

+50

Cho việc nâng cấp và thay đổi

+2

Cho khách hàng sử dụng đã trả phí

Liên hệ

Bạn có câu hỏi muốn Compress Image Olitvn trả lời? Hoặc đóng góp ý kiến về Compress Image Olitvn. Hãy điền đầy đủ và chi tiết vào from bên dưới!
Mọi ý kiến đóng góp của bạn sẽ được Compress Image Olitvn tôn trọng và trả lời vì nó giúp chúng tôi phát triển hơn trong tương lai.

  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • +84 35 653 0909

  • thientu@olitvn.com